جدیدترین نسخه درایور کارت کرافیک های ATI که با نصب آن کارایی کارت گرافیک به حد اکثر ممکن رسیده و باعث بهبود اجرای برنامه های گرافیکی و بازی ها خواهد شد.